Konfirmasjon

Konfirmasjon

Konfirmasjon

Konfirmasjon - Hva og for hvem?

Bli med på en spennende reise fram til konfirmasjonsdagen din. Du er velkommen som konfirmant i kirken uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med andre. Vi snakker om livet - på godt og ondt. Samtidig får du mange nye opplevelser.

Litt om konfirmasjon og konfirmasjonstiden

Dåp i konfirmasjonstiden
Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Slik understrekes dåpens grunnleggende betydning for tro og tilhørighet til Kristus og kirken. Konfirmasjonstiden er åpen for både døpte og udøpte ungdommer. For unge som ikke er døpt, ønsker kirken i konfirmasjonstiden å veilede den unge i en prosess til et selvstendig valg i forhold til tro og dåp.
 
Mer enn undervisning
Konfirmasjonstiden innebærer fortsatt utfordring og anledning for den enkelte konfirmant til å bekjenne troen. Hovedelementet er Guds bekreftelse av den enkelte konfirmant i troen og i livet. Konfirmasjonstiden en læretid med en rekke muligheter for involverende arbeidsmåter som samtalegrupper, leiropphold, solidaritetsarbeid, oppgaver i menigheten og mer tradisjonell undervisning.
Konfirmasjonstiden går som oftest over ett semester mens de unge går i 9. klasse. Presten eller kateketen (ansvarlig for undervisningsarbeidet i menigheten) leder kirkens konfirmasjonsundervisning.
 
Konfirmasjon i menighetene i Lillehammer
Her på Lillehammer har de seks menighetene valgt å dele seg, og gjennomfører to ulike konfirmantopplegg.
Søre Ål, Lillehammer og Nordre Ål samarbeider på den ene siden, og Saksumdal, Vingrom og Fåberg samarbeider på den andre siden.
 
 
Ta kontakt om du trenger hjelp til noe:   97 99 13 06 - kateket Susanne Paulsen
 


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort