Lillehammer Kirkelige Fellesråd > Kontakt

Om oss

Diakon

Hva er diakoni?
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, nestekjærlighet i praksis.
Diakoni er omsorg for hele mennesket fra vugge til grav, både forbyggende og helende.
Den har fokus på åpen og skjult nød. Det kristne menneskesynet ligger til grunn for tjenesten.


Diakon: Solbjørg Skruklien
www.diakonhjemmet.no

Fellesrådet
Grønn menighet

Grønn menighetEn grønn menighet vil omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i sin menighet og sitt lokalsamfunn. 

En grønn menighet har:

- satt i gang tiltak for bedre miljø og mer rettferdig fordeling
- laget en enkel plan for arbeidet
- utpekt en miljøkontakt og dannet en arbeidsgruppe som følger opp tiltakene
- kjennskap til og benytter seg av verktøyene "Miljøsteget" og "Klimaklubben" fra Grønn Hverdag,  plakaten "Vår grønne menighet" eller "Miljøfyrtårn", materiellet (fra Stiftelsen Miljøfyrtårn) for å arbeide systematisk med sin egen praksis

Å være grønn menighet er en prosess som griper inn i alle deler av menighetens virksomhet. Prosessen bør forankres i stab, råd og blant de frivillige. Det er en stor fordel å knytte menigheten til det økumeniske kirkelige nettverk for miljø, forbruk og rettferd.

Hvordan? Ved å abonnere på nyhetsbrevet / informasjon fra www.gronnkirke.no vil dere jevnlig få informasjon fra kirkenes arbeid med miljø, klima, rettferd og miljø. Samtidig viser dere oss at det er mange "der ute" i menighetene som ønsker å være informert om (og kanskje ønsker å støtte?) kirkenes arbeid på dette feltet. Dette er aktiv nettverksbygging! Derfor kan det være lurt at ikke bare en, men flere i din menighet gj

Det finnes en rekke eksempler fra hvordan andre menigheter løser denne oppgaven: http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=380692

Lenker
Lillehammer kirkelige fellesråd - om oss

Menighetsbladet - vår fedrearv

Her kan du laste ned menighetsbladet "Vår fedrearv" i PDF-format.

Vår fedrearv:


Vår Fedrearv nr 3 2013
Vår Fedrearv nr 2 2013
Vår Fedrearv nr 1 2013
Vår Fedrearv nr 1 2012
Vår Fedrearv nr 3 2011
Vår Fedrearv nr 2 2011
Vår Fedrearv nr 1 2011


For å lese PDF-dokumenter krever det at du har installert Adobe Reader på din pc.
adobe reader icon
Den kan du laste ned gratis her.

Praktisk om kirkene

  • •  Nordre Ål kirke kan det settes opp stoler til 380 sitteplasser. Ved åpning av skillevegg blir det 550 sitteplasser. I tillegg er det plass til 50 på galleriet.
  •  I Lillehammer kirke er det med benker og stoler 397 sitteplasser. I tillegg kan det settes opp 51 stoler så antallet blir totalt 448 sitteplasser 
  •  I Søre Ål kirke er det 173 sitteplasser i kirkerommet + 14 på galleriet. Totalt 187 sitteplasser. (galleriplass er ikke medregnet på kirkesøk.no)
  •  I Fåberg kirke  er det 292 sitteplasser, og da er galleriene medregnet.
  •  I Vingrom kirke  er det 220 sitteplasser når alle stoler settes fram + 20 sitteplasser på galleriet. (galleriplass er ikke medregnet på kirkesøk.no)
  •  I Saksumdal kirke er det 130 sitteplasser i kirkerommet + 30 på galleriet. (galleriplass er ikke medregnet på kirkesøk.no)

Les mer...

Prostiet

Sør-Gudbrandsdal prosti:

Anita Dalehavn er prost i Sør-Gudbrandal prosti.


Prostiet inneholder følgende kirkelige fellesråd:
- Lillehammer
- Øyer og Tretten

Prester i prostiet:
Sokneprest i Lillehammer - ny sokneprest fra 01.01.2017
Sokneprest i Nordre Ål - Oddgeir Bolstad
Sokneprest i Søre Ål - Ingunn Dalan Vik
Sokneprest i Vingrom og Saksumdal - vakant
Sokneprest i Fåberg - May Ingunn Thorleifsdotter - i permisjon
Vikarprest i Fåberg - Anna Sophie Strandli Schmidt - fra 15.09.2016
Prostiprest - Magnar Elde - vikar i Vingrom og Saksumdal fra 1.10.2016
Sokneprest i Vestre Gausdal - Anne Kristin Vindsetmo
Sokneprest i Østre Gausdal - Tormod Kapelrud
Sokneprest i Øyer/Tretten - Øyvind Sagedal
Kapellan i Ringebu, Fåvang og Venabygd - Gunnar Johannesson
Sokneprest i Ringebu, Fåvang og Venabygd - Ann Cathrin Opsann Tomten
Sokneprest i Sør-Fron - Kristinn Olason
 
Studentprest ved HiL og GiG -Anne Anker Bolstad

Kontakt

Lillehammer kirkelige fellesråd
Fåberggata 128, 2615 Lillehammer
612 70 888
Send e-post

Ansatte

Ansatte i Lillehammer kirkelige fellesråd og Sør-Gudbrandsdal prosti

Administrasjon

Prost og prester

Kantorer og organister

Kateket, diakon og trosopplærere

Kirketjenere og renhold

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort